AI for Humanity and Society 2020

Detta arrangemang har redan varit, se våra kommande arrangemang.

Välkommen att delta i AI for Humanity and Society 2020 – mötesplats för dialog om humanistiska och samhälleliga aspekter på artificiell intelligens och autonoma system!

Se den engelska sidan för all information om programmet och registrering.

Artificiell intelligens (AI) och autonoma system förändrar sättet vi arbetar, lever och löser problem. Denna teknik har potential att förbättra människors välbefinnande samt bidra till social och miljömässig hållbarhet. Samtidigt bevittnar vi också en ökad oro över de potentiella riskerna med AI. Massiva satsningar skapar många möjligheter att forma hur samhället och människors vardag utvecklas. Välkommen att delta i dialogen!

Datum: 18 november, 2020
Plats: Konferensen äger rum online.
Tid: 13:30 – 16:45.

Se den engelska sidan för all information om programmet och registrering.

Bakgrund:

Wallenbergstiftelserna investerar forskning inom humaniora och samhällsvetenskaplig genom Wallenberg AI, Autonomous System and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS).

Visionen med forskningsprogrammet WASP-HS är att stödja och accelerera framstående forskning med ett humanistiskt och samhällsperspektiv, som behandlar hur AI och autonoma system kan utvecklas och integreras i samhället och i människors vardag, potentiella effekter, möjligheter och utmaningar. WASP-HS syftar till att skapa interdisciplinära forskningsmiljöer, doktorandskola och ett nationellt forskningsnätverk som kan bidra med ny kunskap, synliggöra viktiga frågor och engagera medborgare och samhällsaktörer. WASP-HS syftar också till att etablera samarbete med den offentliga och privata sektorn i Sverige.