Öppen inbjudan: Samarbeta med WASP-HS

Detta arrangemang har redan varit, se våra kommande arrangemang.

Mötet är fullbokat.

Välkommen till ett öppet möte den 12 februari med introduktion till WASP-HS för diskussion om samarbete mellan WASP-HS och offentliga och privata partners i Sverige.

Välkommen till öppet möte för samarbete mellan WASP-HS och offentliga och privata partners i Sverige. Mötet hålls 12 februari i Stockholm.

Artificiell intelligens (AI) och autonoma system förändrar sättet vi arbetar, lever och löser problem. Denna teknik har potential att förbättra människors välbefinnande samt bidra till social och miljömässig hållbarhet. Samtidigt bevittnar vi också en ökad oro över de potentiella riskerna med AI.

Wallenberg Foundations investerar nu i humaniora och samhällsvetenskaplig forskning genom Wallenberg AI, Autonomous System and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS). Visionen med WASP-HS är att stödja framstående forskning för att utveckla kompetens om möjligheterna och utmaningarna för artificiell intelligens och autonoma system inom humaniora och samhälle. WASP-HS består av ett forskningsprogram som syftar till att bilda ett tvärvetenskapligt sammanhang för de finansierade projekten. Vidare syftar programmet till att etablera samarbete med den offentliga och privata sektorn i Sverige.

Öppet möte om WASP-HS
Vi bjuder härmed in till ett möte 12 februari för att delta i diskussionen. Fokus kommer att ligga på planerna och möjligheterna för samarbete mellan WASP-HS och offentliga och privata partners i Sverige.

Registrera dig
Mötet är fullbokat för närvarande.
Vi välkomnar din intresseanmälan att delta, registrera dig här. Den 2 februari skickas bekräftelse på möjligheten att delta ut beroende på antalet anmälningar samt att vi eftersträvar en blandning av deltagare från privata och offentliga organisationer, företag och verksamheter. Du är välkommen att distribuera denna inbjudan vidare inom din verksamhet.

När: 12 februari kl. 13.00 – 17.00.
Var: Näringslivets Hus, Storgatan 19, 114 51 Stockholm.
Vem: Inbjudan riktas främst till ledning och vi välkomnar upp till två personer från varje organisation.

Läs mer och registrera dig.