En omfattande forskarskola

WASP-HS forskarskola tar upp utmaningar och konsekvenser av autonoma system och AI i samhället. Forskarskolan samlar studenter från en mängd olika bakgrunder till tvärvetenskapliga team för att hantera konkreta problem med hänsyn till individuella, samhälleliga och etiska implikationer.

WASP-HS forskarskola kommer att bidra till mångfald och inkludering av AI-relaterad expertis och stärka Sveriges och Europas kunskap inom AI och autonoma system.

Läs mer om forskarskolan på den engelska sidan.