Forskning inom WASP-HS

Visionen för The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) är ökad kunskap om möjligheter och utmaningar med artificiell intelligens och autonoma system med grund i excellent forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Forskningen är lokaliserad till elva svenska universitet och forskningsinstitut: Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Institutet för framtidsstudier, Karlstads universitet, KTH Kungl tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet.

Forskningsprojekt

Programmet WASP-HS omfattar 28 forskningsprojekt lokaliserade till ett flertal svenska universitet samt 4 affilierade projekt.
En första grupp om 16 projekt utsågs 2019, se hela listan.
Den andra gruppen om 12 projekt utsågs 2020, se hela listan.
En tredje grupp består av 4 affilierade projekt, se hela listan.

Forskargrupper

WASP-HS utvidgade 2020 sitt bidrag till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap för studier om artificiell intelligens och autonoma system med stöd till elva forskargrupper vid nio svenska universitet. Varje finansieringspaket omfattar rekrytering av en biträdande lektor och en doktorand för att universiteten ska kunna skapa eller stärka forskargrupper inom området. En ytterligare doktorand eller postdoktor finansieras av respektive universitet.
Se lista över finansierade forskargrupper.

WASP-HS forskarskola

En nationell forskarskola startade 2020 inom WASP-HS med en första grupp på 35 studenter (22 finansierade av WASP-HS och 13 affilierade studenter). Ambitionen är att över 70 doktorander ska vara utbildade 2028.

Forskarskolan samlar studenter från en mängd olika bakgrunder i tvärvetenskapliga team för att hantera konkreta problemställningar med hänsyn till de individuella, samhälleliga och etiska konsekvenserna. Det kommer att bidra till mångfalden och inkluderingen av AI-relaterad expertis och som sådan stärka Sveriges och Europas välbehövliga s.k. mjuka färdigheter inom AI och autonoma system.
Läs mer om forskarskolan.

Dialogmöten och forskningsutlysningar

År 2021 kommer flera dialogmöten att hållas tillsammans med hälso- och sjukvårdssektorn,  branschaktörer inom spel och virtuell teknik, samt fintech-sektorn (teknologisk innovation inom finanssektorn).
Se lista över kommande arrangemang.

Flera utlysningar kring aktuella utmaningar i Sverige och världen kommer också att öppnas, såsom PhD in Society och Innovative Collaboration projects.
Se lista över öppna utlysningar och lediga tjänster.

Samarbete med industrin och offentliga organisationer, gästprofessurer och internationella partnerskap och aktiviteter kommer också att ingå i WASP-HS-programmet.