NYA PROJEKT! 12 humanistiska och samhällsvetenskapliga projekt inom AI och autonoma system får anslag

12 humanistiska och samhällsvetenskapliga projekt inom AI och autonoma system har beviljats anslag av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond om sammanlagt 69,8 miljoner kronor.

Se nedan de 12 nya projekten som startar 2021.
Se pressmeddelande om de 12 nya projekten.
Se lista över alla 28 projekt inom WASP-HS.

Två projekt inom humaniora beviljade av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Kulturellt kompetenta robotar i språkinlärning
Forskningsledare: Olov Engwall, professor, KTH Royal Institute of Technology

Att kvantifiera kultur: En studie av AI och kulturarvssamlingar
Forskningsledare: Anna Foka, docent, Uppsala universitet

Tio projekt inom samhällsvetenskap beviljade av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Den globala styrningen av artificiell intelligens
Forskningsledare: Jonas Tallberg, professor, Stockholms universitet

AI i rörelse: En studie av autonoma fordon i en social värld
Forskningsledare: Professor Barry Brown, Stockholm University

En studie av AI som ett nytt strategiskt imperativ: nya utmaningar för befintliga strategier, affärsmodeller och organisationsprocesser
Forskningsledare: Per Andersson, professor, Handelshögskolan i Stockholm

Artificiell intelligens och industriell omvandling: Vem kommer att överleva teknikskiftet i Sverige?
Forskningsledare: Mats Engwall, professor, KTH Royal Institute of Technology

AI och rätten till hälso- och sjukvård (AIcare)
Forskningsledare: Ana Nordberg, docent, Lunds universitet

AI-baserad kontextuell kommunikation: Konsekvenser för individ och samhälle
Forskningsledare: Johanna Björklund, docent, Umeå universitet

Cyborgpolitik: En studie av artificiella agenter i demokratiska processer online
Forskningsledare: Simon Lindgren, professor, Umeå universitet

AI och den konstnärliga fantasin: sociokulturella konsekvenser och utmaningar med kreativ-AI-teknik
Forskningsledare: André Holzapfel, KTH Royal Institute of Technology

AI och finansmarknaderna: Ansvar och juridisk riskhantering
Forskningsledare: Magnus Strand, docent, Uppsala universitet

Etiska och juridiska utmaningar med AI-drivna praktiker inom högre utbildning
Forskningsledare: Teresa Cerratto Pargman, docent, Stockholms universitet