Aktuella tjänster

Elva nya tjänster som biträdande lektor inom WASP-HS

Den nya investeringen kommer att finansiera elva forskargrupper vid nio svenska universitet. För varje grupp kommer en biträdande lektor och en doktorand att finansieras av forskningsprogrammet WASP-HS, medan ytterligare en doktorand eller postdoktor kommer att finansieras av respektive universitet.

De elva forskargrupperna spänner över ett antal områden som konst, musik och spel, demokrati, media, social interaktion med autonoma enheter, hälsofrågor, agentbaserad social simulering, skogsindustri, juridik och politisk kommunikation.

Chalmers tekniska högskola:

Forskargrupp: Interactive AI – Ethics and aesthetics of human-machine interaction in art, music, and games
Position: Assistant Professor with tenure track in Interaction design specialized in Interactive AI

Göteborgs universitet:

Forskargrupp: AI, the Social Contract and Democracy
Position: Biträdande lektor

KTH, Kungl tekniska högskolan:

Forskargrupp: Media and Environment AI and Autonomous Systems in Data-based Environmental Research
Position: Länk meddelas inom kort

Lunds universitet:

Forskargrupp: Social interaction with autonomous artifacts
Position: Biträdande universitetslektor i kognitionsvetenskap eller teoretisk filosofi

Malmö universitet (2 grupper):

Forskargrupp: AI and the everyday political-economy of global health
Position: Associate Senior Lecturer (Assistant Professor) in the Global Politics of AI and Health

Forskargrupp: Realizing the potential of agent-based social simulation
Position: Länk meddelas inom kort

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet:

Forskargrupp: Challenges and social consequences of artificial intelligence in Swedish forests
Position: Associate Senior Lecturer in Forest Management, with specialization in Artificial Intelligence

Stockholms universitet:

Forskargrupp: AI and Law
Position: Länk meddelas inom kort

Umeå universitet:

Forskargrupp: Human-Centered AI for Health, Autonomy and Wellbeing
Position: Länk meddelas inom kort

Uppsala universitet (2 grupper):

Forskargrupp: AI and Political Communication
Position: Associate Senior Lecturer in Political Science 

Forskargrupp: AI-based RegTech
Position: Associate Senior Lecturer in Commercial Law


Tidigare utlysningar

WASP-HS utlyser 22 doktorandtjänster.
Läs mer om tjänsterna.