WASP-HS utlyser 22 doktorandtjänster
(ansökningstiden för dessa tjänster har stängts)

22 doktorander söks inom ett stort antal områden via forskningsprogrammet Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS).
De lediga doktorandtjänsterna finns på Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Karlstads universitet, KTH, Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet samt Institutet för framtidsstudier.

Var vänlig uppmärksamma att det är olika slutdatum för ansökningstid.
Länkar till alla tjänster kommer att uppdateras här nedan inom kort.

Chalmers tekniska högskola

Göteborgs universitet

Institutet för framtidsstudier

Karlstads universitet

KTH, Kungliga tekniska högskolan

Linköpings universitet

Lunds universitet

Umeå universitet

Uppsala universitet