Helena Lindgren Helena Lindgren

Helena Lindgren utnämnd till WASP-HS ledningsgrupp

Helena Lindgren, professor vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, har utsetts till medlem i ledningsgruppen för WASP-HS.

Helena Lindgren forskar och undervisar i fältet där system baserade på artificiell intelligens (AI) behöver samarbeta med människan. Forskningen spänner över grundforskning i AI till tillämpningar för ökad hälsa.

För mer information om Helena Lindgren, se hennes webbsida.