Jonas Ivarsson, Professor Informatics, University of Gothenburg. Jonas Ivarsson, Professor Informatics, University of Gothenburg.

Kort introduktion till artificiell intelligens

Med tre korta föreläsningar på Youtube ger Jonas Ivarsson, professor i informatik vid Göteborgs universitet, en introduktion till området artificiell intelligens.

Föreläsningarna är på svenska och behandlar grunderna för artificiell intelligens, olika typer av maskininlärning och neurala nätverk.

Jonas Ivarsson är professor i informatik vid Göteborgs universitet och projektledare för projektet “Professional trust and autonomous systems” i WASP-HS.

Se föreläsningarna på Youtube:

Artificiell Intelligens: En introduktion

Tre typer av AI och maskininlärning

Artificiella Neurala Nätverk