Timo Minssen is a team member of the WASP-HS project The Quantum Law Project, and a co-author of the article The European artificial intelligence strategy: implications and challenges for digital health. Timo Minssen is a team member of the WASP-HS project The Quantum Law Project, and a co-author of the article The European artificial intelligence strategy: implications and challenges for digital health.

Ny artikel om AI och hälsa

En ny artikel om medicinsk AI och hälsa har publicerats i The Lancet Digital Health (juli 2020).

En av författarna är professor Timo Minssen, medlem i WASP-HS projekt “Quantum law: The legal significance of quantum computing”.

Läs hela nyheten på den engelska sidan.