WASP

Sveriges största forskningsprogram växer

Forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, Sveriges största enskilda forskningsprogram, förlängs med tre år och får ytterligare anslag på nästan 1,3 miljarder kronor.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beslutat tillföra ytterligare forskningsmedel till det som redan tidigare var Sveriges största enskilda forskningsprogram, WASP. Det innebär att programmet, som initierades 2014 och har Linköpings universitet som värduniversitet, nu pågår till och med år 2029 med en total budget på 5,5 miljarder kronor.

Utöver detta investerar Wallenberg-stiftelserna också nära 700 miljoner kronor i tvärvetenskaplig forskning om AI-påverkan och ansvarsfull AI i programmet WASP-HS.

Läs mer om investeringen i WASP.