Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse har beviljat 96 miljoner kronor till 16 forskningsprojekt för att studera hur artificiell intelligens och autonoma system påverkar vårt samhälle och våra beteenden. De 16 projekten är fördelade på nio universitet och institutioner över hela landet.

Se lista över nya projekt 2019

Etik för autonoma system och artificiell intelligens
Forskningsledare: Christian Balkenius, professor, Lunds universitet

En framtid med ”sociala drönare”
Forskningsledare: Morten Fjeld, professor, Chalmers tekniska högskola

Studier av politiska budskap på sociala medier
Forskningsledare: Annika Fredén, universitetslektor, Karlstads universitet

Nya rön om drönare och människor i samspel
Forskningsledare: Kristina Höök, professor, KTH

Forskare ska studera misstro mot artificiell intelligens
Forskningsledare: Jonas Ivarsson, professor, Göteborgs universitet

Rättsliga aspekter på kvantdatorer
Forskningsledare: Valentin Jeutner, biträdande universitetslektor, Lunds universitet

Hur skapa tillit och empati i mötet mellan människa och robot?
Forskningsledare: Ericka Johnson, professor, Linköpings universitet

BioMe: Existentiella utmaningar och etiska frågor kring ansiktsigenkänning och biometrisk teknik
Forskningsledare: Amanda Lagerkvist, professor, Uppsala universitet

Komplexa intelligenta system och framtidens management
Forskningsledare: Nicolette Lakemond, professor, Linköpings universitet

AI-transparens och konsumenters tillit
Forskningsledare: Stefan Larsson, universitetslektor, Lunds universitet

Konsekvenser av AI inom biomedicin
Forskningsledare: Francis Lee, docent, Chalmers tekniska högskola

Stark, självständig AI kan förändra hela samhället
Forskningsledare: Anna-Sara Lind, professor, Uppsala universitet

Digitala kompanjoners roll i hantering av stress
Forskningsledare: Helena Lindgren, professor, Umeå universitet

Robotar och AI:s påverkan på arbetsmarknaden
Forskningsledare: Oskar Nordström Skans, professor, Uppsala universitet

Dolda politiska budskap i form av ”hundvisslor”
Forskningsledare: Asad Basheer Sayeed, universitetslektor, Göteborgs universitet

Ramverk för att förstå hur artificiell intelligens sprids
Forskningsledare: Pontus Strimling, Institutet för framtidsstudier