Om WASP-HS

Visionen för The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) är ökad kunskap om möjligheter och utmaningar med artificiell intelligens och autonoma system.

Wallenbergstiftelserna investerar upp till 660 miljoner kronor i forskningsprogrammet, som är planerat att pågå under 2019 – 2028. Finansieringen kommer främst från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Programmet är tvärvetenskapligt där humaniora och samhällsvetenskap kombineras med teknisk forskning.

De forskningsprojekt som ryms inom WASP-HS berör utmaningar och effekter av kommande teknikförändringar samt bidrar till utvecklingen av teori och praktik för mänskliga och samhälleliga aspekter av AI och autonoma system. Det fokuserar särskilt på potentiella etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter av teknikskiftet.

WASP-HS forskningsprogram inkluderar ett 30-tal forskningsprojekt, en omfattande nationell forskarskola med upp till 70 doktorander, inrättandet av minst tio nya forskargrupper i hela Sverige, samt stöd för tolv gästprofessorer, allt med målet att stärka svensk forsknings- och nätverksverksamhet.

Värduniversitet för programmet är Umeå universitet.

Kort om WASP-HS

Forskningsprogrammet WASP-HS är planerat att pågå 2019-2028.
WASP-HS innehåller följande delar:
• Ett forskningsprogram som syftar till att bilda en tvärvetenskaplig plattform med grund i de finansierade projekten
• En nationell forskarskola
• Rekrytering av juniora forskare och gästprofessorer inom olika discipliner
• Internationella partnerskap och aktiviteter
WASP-HS drivs som ett självständigt program, parallellt och i nära dialog med forskningsprogrammet WASP.

Internationalisering

WASP-HS etablerar internationella kontakter med ledande grupper och institutioner över hela världen. Utbyte av fakultets- och ett postdoc-program och internationella samarbeten bestående av partnerskap, gästforskare samt postdoktorandvistelser utomlands är en del av dessa samarbeten.


Ledningsgrupp, styrelse och programkontor

Ledningsgrupp

Programdirektör: Virginia Dignum, Wallenberg Chair, professor i artificiell intelligens med inriktning mot social och etisk AI, Umeå universitet

Forskarskola, ansvarig ledare: Christian Balkenius, professor, Filosofiska institutionen, Lunds universitet

Medlemmar:
Ingar Brinck
, professor, Filosofiska institutionen, Lunds universitet
Francis Lee, docent i teknik och social förändring vid avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle, Chalmers
Anna-Sara Lind, professor, Juridiska institutionen, Uppsala universitet
Helena Lindgren, professor, Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet och medlem av WASP-AI

Styrelse

Kerstin Sahlin, professor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, (ordförande)
Hans Adolfsson, professor, rektor vid Umeå universitet (vice ordförande)
Kjell Asplund, professor, ordförande i Socialstyrelsen
Göran Blomqvist, tidigare vd för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond
Carolina Brånby, Jurist och policyansvarig, Svenskt Näringsliv
Christofer Edling, professor, dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet
Pernilla Jonsson, Head of Consumer & Industry Lab Ericsson Research
Lars Nielsen, professor, Institutionen för systemteknik (Fordonssystem), Linköpings universitet
Elisabeth Wåghäll Nivre, professor, vicerektor, Stockholms universitet

Programkontor