WASP-HS mål är att bidra till excellent forskning inom humaniora och samhällsvetenskap och ökad kompetens kring de konsekvenser och utmaningar som artificiell intelligens och autonoma system innebär för människa och samhälle.

På denna sida hittar du kontaktuppgifter till forskningsledare för de olika projekten inom WASP-HS.