Projekt: AI-baserad kontextuell kommunikation: Konsekvenser för individ och samhälle