People

Kristina Höök

Professor, Division of media technology and interaction design, KTH Royal Institute of Technology Principal investigator, WASP-HS https://www.kth.se/profile/khook?l=en

Contact

Kristina Höök

Professor, Avdelningen för medieteknik och interaktionsdesign, KTH Kungliga tekniska högskolan Forskningsledare, WASP-HS https://www.kth.se/profile/khook

Contact