People

Nicolette Lakemond

Professor, Department of Management and Engineering (IEI), Linköping University Principal investigator, WASP-HS https://liu.se/en/employee/nicla05

Nicolette Lakemond

Professor, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), Linköpings universitet Forskningsledare, WASP-HS https://liu.se/medarbetare/nicla05