AI och den konstnärliga fantasin: sociokulturella konsekvenser och utmaningar med kreativ-AI-teknik

Med artificiell intelligens (AI) förändras förutsättningarna för konstnärligt skapande. AI skapar nya möjligheter – men också nya utmaningar. Hur kan kreativ AI påverka ekonomi, miljö, rättvisa och mångfald i olika kulturella sammanhang?

I projektet vill André Holzapfel och hans medarbetare undersöka etiska, ekonomiska, kulturella, lagliga och miljömässiga frågeställningar som aktualiseras av den snabbt ökande användningen av kreativ AI inom konsten.

Ett belysande exempel är en speciell försäljning hos auktionshuset Christie’s i London 2018. Slutbudet för det aktuella konstverket blev 432 500 dollar. Men tavlan var inte en produkt av någon internationellt erkänd och högt värderad konstnär. Upphovsmännen var istället tre franska konststudenter som hade matat ett AI-system med 1500 porträtt från 1300 till 1900-talen. Baserat på informationen i de bilderna, som fanns tillgängliga på Internet, hade AI-systemet skapat den tavla som såldes på Christie’s.

Hade studenterna rätt att använda de 15000 konstverken på det här sättet? Och koden som skapats av någon annan? Vem eller vilka hade egentligen rätt att tjäna pengar på den här affären? Och vems är upphovsrätten?
Forskningsprojektet syftar till att belysa olika möjliga vägar för att hantera den här typen av frågor, däremot är avsikten inte att lämna några direkta förslag till lagstiftning.

En ambition är också att utforma etiska riktlinjer för kreativa AI-utvecklare och användare. Det handlar till exempel om att utforma tekniken efter hur konstnärer själva vill använda den. Men också om att undvika diskriminerande bieffekter, exempelvis bortval på grund av kön eller etnicitet.

En viktig del av projektet är även att studera de ekologiska fotavtrycken. Ett stort nätverk som tränas för röstigenkänning har visat sig sluka lika mycket energi som en atlantflygning. Hur kan kreativ AI bli miljömässigt hållbar?

Forskningsledare: André Holzapfel, biträdande professor, KTH
Biträdande forskningsledare: Cecilia Åsberg, professor/gästprofessor, Linköpings Universitet/KTH
Bob Sturm, biträdande professor, KTH

1 January 2021 until 31 December 2024
Funding
Marianne and Marcus Wallenberg Foundation