Artificiell intelligens och industriell omvandling: Vem kommer att överleva teknikskiftet i Sverige?

Artificiell intelligens (AI) kommer att förändra förutsättningarna för svensk industri lika radikalt som en gång ångmaskinen. Vad är det som krävs för att ett etablerat företag framgångsrikt ska kunna hantera den omställningen?

I sitt projekt vill Mats Engwall och Emrah Karakaya undersöka hur genombrottet för AI och autonoma system kommer att påverka svenska industriföretag. Utgångspunkten är att stora teknikskiften tenderar att skaka om gamla branschstrukturer och etablerade affärsmodeller.
Svensk industri består till stor del av stora och väletablerade företag som är framgångsrika på existerande marknader. Historiskt sett har dock denna typ av företag ofta haft svårt att hantera omvälvande teknikskiften. Ett exempel är Kodak, vars affärsidé byggde på fotografering med film, framkallning och fysiska pappersbilder.
Företaget hade världens första patent på en digitalkamera men klarade trots det inte av omställningen till digital fotografi. Det gjorde däremot konkurrenten Fujjifilm samtidigt som omställningen innebar att företag som Sony, Microsoft, Apple och Samsung tagit stora marknadsandelar av kameramarknaden. Erfarenheten talar alltså för att de företag som är stora idag inte nödvändigtvis kommer att vara morgondagens största aktörer.

Projektet fokuserar på följande forskningsfrågor:
• Hur kommer AI att förändra svensk industri?
• Hur kommer de etablerade företagen att hantera det AI-baserade teknikskiftet?
• Vilka roller kommer företag som mellanhänder, respektive nya konkurrenter på marknaden, att spela i en AI-driven industriell omvandling?
• Hur, och under vilka förhållanden, kan etablerade industriföretag framgångsrikt hantera ett AI-drivet teknikskifte i Sverige.

Kartläggningen ska göras bland annat med hjälp av ingående fallstudier av tre typer av aktörer; väletablerade industriföretag, företag som agerar mellanhänder och nya företag på marknaden. Ett övergripande syfte är att ge ökade insikter om vikten av forskning och utveckling inte bara av produkter utan även av affärsidéer och system.

Projektledare: Mats Engwall, professor, Industriell ekonomi och organisation, KTH
Biträdande projektledare: Emrah Karakaya, biträdande lektor, KTH

1 January 2021 until 31 December 2025
Funding
Marianne and Marcus Wallenberg Foundation