Att kvantifiera kultur: En studie av AI och kulturarvssamlingar

Att göra kulturarv mer tillgängliga och mer lättolkade även för framtidens forskare och besökare är en utmaning. I det här projektet vill man få fram en digitaliserad modell, där man med artificiell intelligens, AI, och maskininlärning, ML, kan skanna av föremål och automatiskt tolka och klassificera dem. Forskningen sker i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Världskulturmuséerna, Riksarkivet och Museum Gustavianum.

Projektgruppen kommer att undersöka både hur man idag arbetar med AI och hur man skulle kunna göra framöver när det gäller digitala kulturarvssamlingar.

I projektet vill man visa på hur kritiska perspektiv kan användas för svenska kulturarvssamlingar i ett sammanhang där AI används för att märka upp arkivmaterial. Tekniken påminner om den som används för till exempel ansiktsigenkänning, eller för automatiserade översättningar på nätet.

Genom att använda olika arkiv och samlingar från 1800- och 1900-talen från samarbetspartner vill man visa på hur man bättre kan anpassa AI- och ML-genererade beskrivningar av bilder och texter, så att de blir inkluderande och inte fastnar i schablonbeskrivningar från bara ett perspektiv.

Ett exempel kan vara en tavla som föreställer ett barn med kjol, som sitter på en parkbänk. När maskinen läser av tavlan kan den själv plocka ut ord som parkbänk, barn, och kjol, och kanske av kjolen dra slutsatsen att barnet är en flicka. Men om kjol är ett traditionellt flickplagg i ett svenskt sammanhang kan det vara ett traditionellt pojkplagg i en skotsk miljö.
Forskargruppen vill bygga upp matematiska modeller och algoritmer som gör maskinerna mer avancerade så att de kan plocka ut signifikant och mer relevant information. Målet är att få fram en maskin som man kan lära att identifiera personer och kulturella sammanhang utifrån olika kulturella samhällen, olika delar av världen med olika förväntningar och förhållningssätt.

Genom innovativa metodologier sammanförs humaniora, samhällsvetenskap och AI-forskning för att undersöka hur AI hanterar kvalitativa aspekter, där kritiska och etiska teorier möter algoritmer och matematik.

Forskningsledare: Anna Foka, docent, Institutionen för ABM, Uppsala universitet
Biträdande forskningsledare: Gabriele Griffin, professor, Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet

Projektmedlemmar:
Fredrik Wahlberg, universitetslektor vid Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet

1 April 2021 until 31 March 2025
Funding
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond