Digitala kompanjoners roll i hantering av stress

Vi möter allt oftare digitala assistenter som syftar till att hjälpa till med olika tjänster som bankärenden och inköp via webben. Dessa är baserad på artificiell intelligens men funktionaliteten är än så länge begränsad och fungerar främst för enkla uppgifter. Trots detta får människan ändå ett intryck av karaktären som en social aktör.

I takt med att teknologin utvecklas och blir mer avancerad kan den digitala assistenten övergå till en roll med större inflytande, mer som coach, sällskap eller kompanjon i vardagen, exempelvis för att stödja beteendeförändring i vardagen för bättre hälsa. I detta finns särskilda etiska aspekter att ta hänsyn till, och det är inte klart hur en person kommer att relatera till en social digital kompanjon.

I detta projekt, under ledning av Helena Lindgren vid Umeå universitet, kommer fokus att ligga på särskilt digitala kompanjoner för hanterande av stressrelaterad ohälsa och utmattning, eftersom det är ett växande problem för allt fler i vårt samhälle.

Förväntade resultat är en ökad förståelse för hur socialt intelligenta digitala kompanjoner kan påverka människans emotionella välmående, och den digitala kompanjonens potentiella roll för hanterande av stress i dagliga aktiviteter.

Projektmedlemmar:
Victor Kaptelinin, Umeå universitet
Anna Stigsdotter-Neely, Umeå universitet

1 January 2020 until 31 December 2024
Principal investigator
Funding
Marianne och Marcus Wallenberg stiftelse