Dolda politiska budskap i form av ”hundvisslor”

Ny teknik har inneburit helt nya möjligheter att skräddarsy budskap och rikta dem till grupper där budskapet har störst effekt. I ett forskningsprojekt, som leds av Asad Sayeed, kommer forskare från Göteborgs universitet att undersöka på vilket sätt artificiell intelligens används för att påverka opinionen.

Manipulativa budskap sprids gärna på sociala medier och kan innehålla värdeladdade signalord som verkar neutrala, men som inom vissa grupper tolkas med en särskild betydelse, exempelvis i en politisk debatt.

Budskapen brukar kallas för hundvisslor, ett begrepp som kommer från hundvisselpipor vars ljud bara kan uppfattas av hundar, det är alltså en form av budskap som uppfattas olika beroende på vem som lyssnar.

Projektet förväntas ge kunskap om hundvisslor som språkligt och politiskt fenomen. Trots att fenomenet hundvisslor är relativt välkänt är forskningen om begreppet och dess politiska betydelse begränsad. Artificiell intelligens kan förstärka effekterna både genom att finjustera språkliga meddelanden, och genom att dela upp mottagare på ett sätt som ökar effekten av meddelandena. Forskarna vid Göteborgs universitet vill närmare undersöka hur och i vilken utsträckning det görs. Dessutom ska forskarna studera om det går att utveckla verktyg som kan identifiera och simulera effekterna av hundvisslor.

Projektmedlemmar:
Ellen Breitholtz, Göteborgs universitet
Robin Cooper, Göteborgs universitet
Elina Lindgren, Göteborgs universitet
Björn Rönnerstrand, Göteborgs universitet

1 January 2020 until 31 December 2024
Principal investigator