En framtid med ”sociala drönare”

Drönare förväntas bli ett allt vanligare redskap i vår vardag. De kan också få en stor betydelse för att stödja personer med funktionsvariationer. I ett forskningsprojekt, som leds av Morten Fjeld, kommer forskare från Chalmers tekniska högskola undersöka hur sociala drönare bäst ska användas och regleras för att gynna enskilda individer och samhället i stort.

Situationer där människor och drönare samspelar kommer att öka allt mer och drönare kan hjälpa oss med alla möjliga aktiviteter. Redan i dag är drönare en ganska vanlig syn. Men från att de i början mest har använts för filmning och fotografering så öppnas snabbt allt fler användningsområden. Självstyrande, autonoma drönare transporterar redan varor, sannolikt kommer de snart att arbeta på byggarbetsplatser, släcka bränder, städa våra städer och assistera människor med funktionsvariationer.

Sociala drönare förväntas ingå i samhällets system på samma sätt som bilar och tekniska hjälpmedel gör i dag. De kan också komma att bli en slags personliga följeslagare och hjälpredor. Men hur kan ett sådant samspel se ut? Forskarna i projektet ska undersöka hur den utvecklingen påverkar såväl enskilda individer som samhället i stort med till exempel lagar, policys och utbildning. Några av frågorna som forskarna ställer är: Hur kan vi designa “sociala drönare” och deras användning så att de förbättrar tillvaron för individer och samhället? Är tekniken över huvud taget användbar eller är riskerna större än fördelarna?

Forskarna på Chalmers kommer också att samarbeta med ett internationellt team som tidigare bedrivit excellent forskning inom människa-datorinteraktion.

Projektmedlemmar:
Sara Ljungblad, Göteborgs universitet

1 January 2020 until 31 December 2024
Principal investigator
Funding
Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse