En studie av AI som ett nytt strategiskt imperativ: nya utmaningar för befintliga strategier, affärsmodeller och organisationsprocesser

I den nationella inriktningen för artificiell intelligens (Näringsdepartementet, N2018.14) framhålls att AI har potential att bidra med betydande nytta inom en mängd områden genom ökad ekonomisk tillväxt såväl som lösningar på miljömässiga och sociala samhälls- utmaningar.

Det finns en rad utmaningar förknippade med AI i såväl privata som i offentliga verksamheter. Detta projekt har som mål att skapa en plattform för att utveckla kunskap om centrala utmaningar i implementeringen av nya AI-lösningar. Praktikers utmaningar i implementeringen av AI-lösningar är av tre olika slag: 1) affärsutvecklingsprocesser för att översätta AI-genererade big data-analyser till värdeskapande tjänster, 2) behovet av nya organisations- och verksamhetsmodeller när AI implementeras och 3) strategiska och strukturella frågor, inklusive fördelning av och kontroll över AI-relaterade aktiviteter.

Till de strategiska utmaningarna hör också frågor som rör den allmänna marknadsutvecklingen och implementeringen av nya affärsmodeller (“AI-as-a-Service”). Baserat på skapandet av en ny multi-industriell plattform och think tank kommer projektet att både praktiskt och teoretiskt utveckla ny kunskap över industrigränser om dessa AI-utmaningar.

Projektet består av tre delar: ett AI Business Lab, en empirisk grundforskningsdel och en kunskapsintegrationsdel, var och en bestående av arbetspaket. Upp till fyra företag i olika branscher ansluts initialt till kunskapsplattformen och dess affärsutvecklings- och implementeringsfokus. En del i projektet består av ett kunskapsintegrations-paket där kunskap från forskningsdelen och affärsutvecklingsdelen integreras. Grundforskningsdelen i projektet har som mål att utveckla ny, djup kunskap om kopplingen mellan strategi, affärsmodellutveckling och organisering när nya AI-baserade lösningar utvecklas och implementeras, något som definierats som ett viktigt kunskapsgap i existerande AI-forskning.

Forskningsledare: Per Andersson, Professor, SIR Handelshögskolan i Stockholm
Biträdande forskningsledare: Christopher Rosenqvist, Docent, SIR Handelshögskolan i Stockholm

1 January 2021 until 31 December 2023
Funding
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse