BioMe: Existentiella utmaningar och etiska frågor kring ansiktsigenkänning och biometrisk teknik

Att enkelt och snabbt kunna identifiera sig med exempelvis fingeravtryck, ansiktet eller ögat är en teknik som blir allt mer vanlig. Tekniken underlättar på många sätt människors vardagsliv men ställer oss också inför nya frågor kring integritet och säkerhet.

Tekniken när vi använder vår kropp för att logga in kallas för biometri. Detta forskningsprojekt syftar till att skapa mer kunskap om hur denna teknik förändrar människans liv och villkor. Projektet leds av Amanda Lagerkvist vid Uppsala universitet.

Forskningsprojektet kommer att studera människors erfarenheter av en rad tekniker så som ansikts- och röstigenkänning inom polisens verksamhet, hälsoappar, biometriska pass, smarta hemassistenter och teknik som känner igen handrörelser på pekskärmar, exempelvis i telefoner.

Allt detta är exempel på så kallad biometrisk artificiell intelligens som utgår ifrån att identifiera personer baserat på människans kropp eller beteende. Med denna teknik väcks inte bara frågor kring integritet och säkerhet, utan också kring de existentiella utmaningar och etiska frågor som den ställer människan inför. Projektet kommer att belysa och skapa mer kunskap kring dessa utmaningar, men också bidra till diskussionen om etisk och hållbar AI i samverkan med samhället och AI-ingenjörer.

1 January 2020 until 31 December 2024
Principal investigator
Funding
Marianne och Marcus Wallenberg Foundation