Forskare ska studera misstro mot artificiell intelligens

Samtidigt som förväntningarna är stora på att artificiell intelligens ska bidra till ett bättre samhälle väcker den nya tekniken känslor av misstro hos många. Forskare vid Göteborgs universitet, under ledning av Jonas Ivarsson, ska undersöka hur oro och rädsla för ny teknik kan påverka samhällets utveckling.

I projektet kommer forskarna att studera hur nya tekniska lösningar kan integreras i olika samhällsområden. Projektets fokus ligger främst inom det medicinska området där stora förändringar förväntas ske under de kommande åren.

Om tillit och förtroende saknas inför ny teknik och artificiell intelligens hos allmänhet och yrkesutövare riskerar system som bygger på den nya tekniken att få större svårigheter att genomföras.

I projektet kommer forskarna att följa hur misstro kan omvandlas till tillit genom att undersöka hur misstänksamhet uttrycks, hur risker identifieras och hanteras samt hur ansvarsfrågor diskuteras.

Projektmedlemmar:
Göran Bergström, Göteborgs universitet
Magnus Båth, Göteborgs universitet
Rolf Heckemann, Göteborgs universitet
Thomas Hillman, Göteborgs universitet
Åse Johnsson, Göteborgs universitet
Åsa Mäkitalo, Göteborgs universitet
Alan Said, Göteborgs universitet

1 January 2020 until 31 December 2024
Principal investigator
Funding
Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse