Hur skapa tillit och empati i mötet mellan människa och robot?

Hur skapa tillit och empati i mötet mellan människa och robot? Frågan ställs i ett forskningsprojekt som leds av Ericka Johnson, Linköpings universitet. Projektet fokuserar på tre fall där robotar utför omsorgsarbete: utbildningsrobotar i skolan, robotar avsedda för anställningsintervjuer och robotar för vård av äldre.

Inom en snar framtid förväntas vi samverka med robotar som ger oss vård och omsorg i olika skeden av livet. För att det ska fungera krävs det att robotarna klarar av att bygga tillitsfulla relationer med människor och att de agerar etiskt försvarbart.

En viktig utmaning för forskare som arbetar med interaktion mellan människor och maskiner är därför att programmera robotar så att de beter sig på ett sympatiskt och tillgängligt sätt.

Projektet är ett samarbete mellan samhällsvetenskapliga forskare vid Linköpings universitet och robotforskare vid The Social Robotics Lab i Uppsala. Genom ett tvärvetenskapligt perspektiv som inspireras från båda tekniskt och samhällsvetenskaplig forskning ska två olika angreppssätten för att se på människor-robot relationer förenas; en med fokus på små rörelser i kropp och ansikte och en som analyserar affekt.

Projektmedlemmar:
Ginevra Castellano, Uppsala universitet
Katherine Harrison, Linköpings universitet

1 January 2020 until 31 December 2024
Principal investigator
Funding
Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse