AI-transparens och konsumenters tillit

Hur mycket behöver man som konsument förstå av artificiell intelligens, AI, för att känna tillit till den i handeln, till försäkringsbolagets användning eller för röstassistenten i hemmet? Hur transparent behöver den vara för konsumenter, företag och tillsynsmyndigheter?

De är några av de frågor som ska studeras i ett projekt som leds av Stefan Larsson vid Lunds universitet.

Konsumenter interagerar i allt högre utsträckning med AI och autonoma system i sin vardag, genom rekommendationssystem, automatiserat beslutsfattande och röst- och ansiktsigenkänning. Fördelarna är många och möjligheterna enorma, för både individer, tjänsteutvecklare, handlare och samhället i stort. Konsumenternas tillit och teknologiernas tillförlitlighet utgör samtidigt en tröskel för AI-utvecklingen.

Forskargruppen kommer framför allt att studera hur AI regleras på konsumentmarknader, konsumenternas egen inställning och förståelse för AI samt hur AI-processer kan bli mer transparenta utifrån ett kombinerat samhällsvetenskapligt, rättsligt och tekniskt perspektiv.

Läs mer om projektet och dess publikationer: AI transparency and consumer trust.

Projektmedlemmar:
Fredrik Heintz, Linköpings universitet

1 January 2020 until 31 December 2024
Principal investigator
Funding
Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse