Studier av politiska budskap på sociala medier

Bättre metoder för att studera politisk opinionsbildning i olika medier ska utvecklas av forskare vid Karlstads universitet under ledning av Annika Fredén i samarbete med Moa Johansson, Chalmers tekniska högskola.

I takt med att politiska budskap och debatter blivit allt vanligare på sociala medier som Twitter, Facebook och Instagram ökar behovet av att kunna studera dessa texter och bildmaterial ur ett vetenskapligt perspektiv. Genom att använda metoder från både datavetenskap och samhällsvetenskap blir möjligheten större att få en djupare förståelse av dessa politiska budskap.

I projektet kommer forskarna att använda metoder från artificiell intelligens och datavetenskap för att utveckla kvantitativa textanalytiska metoder som redan finns inom samhällsvetenskaplig forskning. Studien ger också ett bidrag till datavetenskap genom att göra tekniker för artificiell intelligens användbar på ett område som berör alla: politik och samspel mellan människor.

Projektmedlemmar:
Fil.Dr. och docent Moa Johansson, Chalmers tekniska högskola

1 January 2020 until 31 December 2024
Principal investigator
Funding
Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse