Ramverk för att förstå hur artificiell intelligens sprids

Nya metoder för att kunna förutsäga hur artificiell intelligens sprids i olika delar av samhället ska tas fram av forskare vid Institutet för Framtidsstudier, under ledning av Pontus Strimling.

Forskarna i projektet kommer att utveckla ett vetenskapligt ramverk som gör det lättare att förutsäga hur teknologi som bygger på artificiell intelligens sprids i olika befolkningsgrupper.

För att kunna avgöra vilka etiska, sociala och miljömässiga effekter som artificiell intelligens har i olika samhällsområden behöver vetenskapligt underbyggda metoder för att förutsäga spridning utvecklas. Sådana ramverk gör det lättare att med olika styrmedel förstärka de positiva förändringar som artificiell intelligens kan ge och samtidigt minimera dess risker.

Ramverket kommer att användas för att identifiera spridningshastigheten hos en rad nya AI-applikationer och sedan identifiera de som sannolikt kommer ha störst påverkan på samhället och deras sociala konsekvenser.

Projektmedlemmar:
Emma Engström, Institutet för framtidsstudier

1 January 2020 until 31 December 2024
Principal investigator