The Wallenberg AI, Autonomous
Systems and Software Program
– Humanities and Society

Det pågående teknikskiftet kommer att påverka vårt samhälle och våra beteenden på flera sätt. Wallenbergstiftelserna satsar nu upp till 660 miljoner kronor på forskningsprogrammet WASP-HS som ska undersöka de förändringar som kommer som följd av teknikskiftet.

Huvudnyhet

Sveriges Radio har under sommaren 2020 sänt sex radioprogram om AI och jobben. Bland de medverkande finns Francis Lee, forskare på Chalmers tekniska högskola, och projektledare inom det nationella AI-programmet WASP-HS. Serien undersöker bland annat de etiska aspekterna av att använda artificiell intelligens, hur man...

Läs hela nyheten