The Wallenberg AI, Autonomous
Systems and Software Program
– Humanities and Society

Det pågående teknikskiftet kommer att påverka vårt samhälle och våra beteenden på flera sätt. Wallenbergstiftelserna satsar nu upp till 660 miljoner kronor på forskningsprogrammet WASP-HS som ska undersöka de förändringar som kommer som följd av teknikskiftet.

Huvudnyhet

Regeringen har utsett Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt vid juridiska institutionen, till ny svensk ledamot i Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI). Anna-Sara Lind ingår även i ledningsgruppen för WASP-HS och är projektledare för ett av WASP-HS forskningsprojekt. ECRI är Europeiska kommissionen mot...

Läs hela nyheten