The Wallenberg AI, Autonomous
Systems and Software Program
– Humanities and Society

Det pågående teknikskiftet kommer att påverka vårt samhälle och våra beteenden på flera sätt. Wallenbergstiftelserna satsar nu upp till 660 miljoner kronor på forskningsprogrammet WASP-HS som ska undersöka de förändringar som kommer som följd av teknikskiftet.

Huvudnyhet

Välkommen till öppet möte för samarbete mellan WASP-HS och offentliga och privata partners i Sverige. Mötet hålls 12 februari i Stockholm. Artificiell intelligens (AI) och autonoma system förändrar sättet vi arbetar, lever och löser problem. Denna teknik har potential att förbättra människors välbefinnande samt bidra...

Läs hela nyheten