Kontakt

Virginia Dignum

Virginia Dignum
Wallenberg Chair, professor i artificiell intelligens med inriktning mot social och etisk AI vid Umeå universitet.
Tel: +46 90 786 63 08
E-post: virginia.dignum@umu.se

Ledningsgrupp

Programdirektör: Virginia Dignum, Wallenberg Chair, professor i artificiell intelligens med inriktning mot social och etisk AI, Umeå universitet

Forskarskola, ansvarig ledare: Christian Balkenius, professor, Filosofiska institutionen, Lunds universitet

Medlemmar:
Ingar Brinck
, professor, Filosofiska institutionen, Lunds universitet
Francis Lee, docent i teknik och social förändring vid avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle, Chalmers
Anna-Sara Lind, professor, Juridiska institutionen, Uppsala universitet
Helena Lindgren, professor, Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet och medlem av WASP-AI

Styrelse

Kerstin Sahlin, professor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, (ordförande)
Hans Adolfsson, professor, rektor vid Umeå universitet (vice ordförande)
Kjell Asplund, professor, ordförande i Socialstyrelsen
Göran Blomqvist, tidigare vd för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond
Carolina Brånby, Jurist och policyansvarig, Svenskt Näringsliv
Christofer Edling, professor, dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet
Pernilla Jonsson, Head of Consumer & Industry Lab Ericsson Research
Lars Nielsen, professor, Institutionen för systemteknik (Fordonssystem), Linköpings universitet
Elisabeth Wåghäll Nivre, professor, vicerektor, Stockholms universitet

Programkontor

Karin Danielsson
PhD, Programkoordinator
Tel: +46 90 786 65 86
E-post: karin.danielsson@umu.se

Tatyana Sarayeva
Koordinator
Tel: +46 90 786 73 45
E-post: tatyana.sarayeva@umu.se

Carina Gustafsson
Ekonomisamordnare
Tel: +46 90 786 63 30
E-post: carina.gustafsson@umu.se

Eva Sjöstrand
Koordinator, WASP-HS forskarskola
Tel: +46 46 222 09 23
E-post: eva.sjostrand@fil.lu.se

Mikael Hansson
Kommunikatör
Tel: +46 70 553 06 18
E-post: mikael.hansson@umu.se