People in crowd on street.

Ny stor finansiering för forskning inom AI

Ny stor forskningsinvestering inom humaniora och samhällsvetenskap för studier av AI och autonoma system. 11 forskningsprojekt vid 9 svenska universitet beviljas stöd genom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society (WASP-HS).

WASP-HS syftar till att förverkliga framstående forskning och utveckla kompetens kring de möjligheter och utmaningarna som artificiell intelligens och autonoma system kan ha för individer och samhälle. Som en del av detta initiativ anslås medel till 11 nya tjänster för biträdande lektorer samt till vardera av tjänsterna även två doktorander, utvalda genom en öppen internationell rekryteringsprocess.

De forskningsprojekt som får finansiering spänner över ett flertal områden som konst, musik och spel, demokrati, media, social interaktion med autonoma enheter, hälsofrågor, agentbaserad social simulering, skogsindustri, juridik och politisk kommunikation.

Rekryteringsförfarandet startar nu vid de utvalda universiteten Chalmers, Göteborgs universitet, KTH Kungliga tekniska högskolan, Lunds universitet, Malmö universitet, SLU Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet.

Befattningarna som biträdande lektor har till syfte att:
• Stärka WASP-HS mål och vision för spetskompetens inom forskning i humaniora och samhällsvetenskap.
• Ge stöd till framstående forskning inom intressanta frågor i en välkomnande miljö.
• Bidra till utvecklingen av en ny generation tvärvetenskapliga forskare och yrkesverksamma inom ämnen relaterade till WASP-HS.
• Bidra med spetskompetens från WASP-HS till utbildningsprogram genom undervisning, utveckling av läroplaner och andra aktiviteter inom utbildning.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Foto: AdobeStock/Babaroga.