WASP-HS mål är att bidra till excellent forskning och kompetens kring de konsekvenser och utmaningar som artificiell intelligens och autonoma system innebär för humaniora och samhälle.

På denna sida kan du läsa mer om de personer som är engagerade i WASP-HS.