Projekt: AI och finansmarknaderna: Ansvar och juridisk riskhantering