Utlysning: Assistant Professors

Ansökningsperiod: 25 mars – 10 juni 2020.
Visionen för The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) är excellent forskning och ökad kunskap om möjligheterna och utmaningarna med artificiell intelligens och autonoma system för humaniora och samhälle.

Som en del av detta initiativ öppnas en utlysning av upp till tio assistant professors (motsvarande biträdande lektor).
Läs hela utlysningen.

Utlysning: Affilierade doktorander 2020

Ansökningsperiod: Slutdatum för ansökan är 22 maj 2020.
Härmed öppnar WASP-HS möjlighet för doktorander att ansöka om att bli affilierade till WASP-HS Graduate School. Syftet med denna utlysning är att ge möjlighet för ett begränsat antal doktorander som inte finansieras av WASP-HS att ingå i WASP-HS Graduate School.
Läs mer om utlysningen.

Ansökningsperiod är stängd för följande utlysningar:

1 mars – 14 april 2020: Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Ansökningsperiod: 1 mars – 14 april 2020. Observera! Framflyttad sista ansökningsdag till 14 april 2020 på grund av COVID-19.
Projektanslag:
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Stiftelsen stödjer i huvudsak vetenskaplig forskning och utbildning inom samhällsvetenskaperna. Ansökningsperioden börjar 1 mars 2020. Sista ansökningsdag 14 april 2020.

Stiftelsen stödjer programmet WASP-HS inom humaniora och samhälle. Som ett komplement till detta initiativ är Stiftelsen i 2020 års projektutlysning, intresserad av att ta emot ansökningar inom området; mänskliga och sociala konsekvenser och utmaningar relaterade till AI och autonoma system med fokus på:

  • Mänskligt välbefinnande, hälso- och sjukvård, välfärd och miljömässig hållbarhet
  • Jämställdhet, ojämlikhet, rättvisa, inkludering och mångfald
  • Demokrati, socialt förtroende, styrning, rättvisa, dataskydd och integritet
  • Ekonomi, företag, organisation och arbete
  • Mänskligt lärande

Eventuella frågor rörande ansökningar om projektbidrag som grundats av MMW eller MAW, inklusive WASP-HS, ska ställas till Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond och Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. Läs mer om utlysningen.

1 mars – 14 april 2020: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Ansökningsperiod: 1 mars – 14 april 2020. Observera! Framflyttad sista ansökningsdag till 14 april 2020 på grund av COVID-19
Projektanslag: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
Stiftelsen stödjer i huvudsak vetenskaplig forskning och utbildning inom samhällsvetenskaperna. Ansökningsperioden börjar 1 mars 2020. Sista ansökningsdag 14 april 2020.

Stiftelsen stödjer programmet WASP-HS inom humaniora och samhälle. Som ett komplement till detta initiativ är Stiftelsen i 2020 års projektutlysning, intresserad av att ta emot ansökningar inom området; mänskliga och sociala konsekvenser och utmaningar relaterade till AI och autonoma system med fokus på:

  • Mänskligt välbefinnande, hälso- och sjukvård, välfärd och miljömässig hållbarhet
  • Jämställdhet, ojämlikhet, rättvisa, inkludering och mångfald
  • Demokrati, socialt förtroende, styrning, rättvisa, dataskydd och integritet
  • Ekonomi, företag, organisation och arbete
  • Mänskligt lärande

Eventuella frågor rörande ansökningar om projektbidrag som grundats av MMW eller MAW, inklusive WASP-HS, ska ställas till Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond och Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.
Läs mer om utlysningen.