Utlysningar

Ansökningsperiod: 1 mars – 1 april 2020
Projektanslag: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
Stiftelsen stödjer i huvudsak vetenskaplig forskning och utbildning inom samhällsvetenskaperna. Ansökningsperioden börjar 1 mars 2020. Sista ansökningsdag 1 april 2020.
Läs mer om utlysningen.