Öppna utlysningar

Utlysning: Affilierade doktorander 2020

Ansökningsperiod: Slutdatum för ansökan är 22 maj 2020, förlängd till 22 september 2020.
Härmed öppnar WASP-HS möjlighet för doktorander att ansöka om att bli affilierade till WASP-HS Graduate School. Syftet med denna utlysning är att ge möjlighet för ett begränsat antal doktorander som inte finansieras av WASP-HS att ingå i WASP-HS Graduate School.
Läs mer om utlysningen.

Stängda utlysningar:

Utlysning: Assistant Professors

Som en del av detta initiativ öppnas en utlysning av upp till tio assistant professors (motsvarande biträdande lektor).
Läs hela utlysningen.

Ansökningsperiod: 25 mars – 10 juni 2020.
Visionen för The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) är excellent forskning och ökad kunskap om möjligheterna och utmaningarna med artificiell intelligens och autonoma system för humaniora och samhälle.1 mars – 14 april 2020: Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Ansökningsperiod: 1 mars – 14 april 2020. Observera! Framflyttad sista ansökningsdag till 14 april 2020 på grund av COVID-19.
Projektanslag:
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Stiftelsen stödjer i huvudsak vetenskaplig forskning och utbildning inom samhällsvetenskaperna. Ansökningsperioden börjar 1 mars 2020. Sista ansökningsdag 14 april 2020.

Stiftelsen stödjer programmet WASP-HS inom humaniora och samhälle. Som ett komplement till detta initiativ är Stiftelsen i 2020 års projektutlysning, intresserad av att ta emot ansökningar inom området; mänskliga och sociala konsekvenser och utmaningar relaterade till AI och autonoma system med fokus på:

  • Mänskligt välbefinnande, hälso- och sjukvård, välfärd och miljömässig hållbarhet
  • Jämställdhet, ojämlikhet, rättvisa, inkludering och mångfald
  • Demokrati, socialt förtroende, styrning, rättvisa, dataskydd och integritet
  • Ekonomi, företag, organisation och arbete
  • Mänskligt lärande

Eventuella frågor rörande ansökningar om projektbidrag som grundats av MMW eller MAW, inklusive WASP-HS, ska ställas till Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond och Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. Läs mer om utlysningen.


1 mars – 14 april 2020: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Ansökningsperiod: 1 mars – 14 april 2020. Observera! Framflyttad sista ansökningsdag till 14 april 2020 på grund av COVID-19
Projektanslag: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
Stiftelsen stödjer i huvudsak vetenskaplig forskning och utbildning inom samhällsvetenskaperna. Ansökningsperioden börjar 1 mars 2020. Sista ansökningsdag 14 april 2020.

Stiftelsen stödjer programmet WASP-HS inom humaniora och samhälle. Som ett komplement till detta initiativ är Stiftelsen i 2020 års projektutlysning, intresserad av att ta emot ansökningar inom området; mänskliga och sociala konsekvenser och utmaningar relaterade till AI och autonoma system med fokus på:

  • Mänskligt välbefinnande, hälso- och sjukvård, välfärd och miljömässig hållbarhet
  • Jämställdhet, ojämlikhet, rättvisa, inkludering och mångfald
  • Demokrati, socialt förtroende, styrning, rättvisa, dataskydd och integritet
  • Ekonomi, företag, organisation och arbete
  • Mänskligt lärande

Eventuella frågor rörande ansökningar om projektbidrag som grundats av MMW eller MAW, inklusive WASP-HS, ska ställas till Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond och Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.
Läs mer om utlysningen.