Utlysning: PhD in Society

Svenska universitet uppmanas att förbereda förslag på ett forskningsämne för en doktorandposition tillsammans med svenska offentliga eller privata organisationer. Förslag kan lämnas in av forskare anslutna till fakulteter inom humaniora, samhällsvetensk eller motsvarande.

Se den engelska sidan om utlysningen för utförlig information.