Utlysning: Innovative Collaboration Projects (ICP)

Ett av WASP-HS-instrument är ett forskningsprogram som stöder innovativa samarbeten mellan svenska universitet och offentliga och privata organisationer för att säkerställa korsbefruktning och synergi kring relevanta samhällsutmaningar till förmån för det svenska samhället. Programmet syftar särskilt till att stärka unga forskares vetenskapliga kompetens genom ett konkurrenskraftigt samarbetsprogram med offentliga och / eller privata partners, i forskningsriktningar relaterade till humaniora och samhällsvetenskap.

Läs mer på den engelska sidan om utlysning.