News

6 radioprogram om AI

Published: August 11, 2020

Sveriges Radio har under sommaren 2020 sänt sex radioprogram om AI och jobben. Bland de medverkande finns Francis Lee, forskare på Chalmers tekniska högskola, och projektledare inom det nationella AI-programmet WASP-HS.

Serien undersöker bland annat de etiska aspekterna av att använda artificiell intelligens, hur man sett på teknisk utveckling genom tiderna, och vad som kommer att hända på arbetsmarknaden om allt fler jobb övergår till att utföras av robotar och datorer istället för av människor. I den avslutande delen diskuteras också det vägval vi nu står inför om vad vi ska göra med den nya tekniken. Vem ska gagnas av den, vem ska ha tillgång till den och vem ska bestämma framtiden för AI?

Alla programmen sänds på svenska, gå till Sveriges Radios webb för att lyssna.

Recent News