News

AI som vi kan lita på

Published: May 15, 2020

Hur kan vi garantera en säker och tillförlitlig utveckling av AI i Europa? Det var fokus i ett framförande som AI-forskare Fredrik Heintz nyligen höll i ett webinar arrangerat av tankesmedjan Fores.

Fredrik Heintz är projektledare inom WASP-HS och biträdande professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, ordförande för Swedish AI Society (SAIS) och medlem av Europeiska kommissionens expertgrupp inom artificiell intelligens (High-Level Expert Group on AI) som publicerade etiska riktlinjer för pålitlig AI under 2019. I sitt tal presenterade han delar av sitt arbete inom AI-forskning och erfarenheter från policyarbetet med expertgruppen inom AI.

– Vi vill att AI ska utgå från människan. AI är inte ett mål i sig utan snarare ett sätt att förbättra situationen för oss, och då vill vi att vi ska kunna lita på AI, säger Fredrik Heintz.

Anförandet följdes av en paneldiskussion med Anas Zaza, analytiker, Institutet för politik och samhälle, Tjeckien och Anamaria Dutceac Segesten, universitetslektor i europeiska studier, Lunds universitet.

Moderator var Stefan Larsson, som liksom Fredrik Heintz är projektledare inom WASP-HS-programmet och universitetslektor vid Lunds universitet och anknuten forskare vid programmet Digital Society, Fores.

Recent News