News

Ericka Johnson invald i Kungliga Vetenskapsakademien

Published: September 21, 2020

Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) har valt in Ericka Johnsson, professor i genus och samhälle vid Linköpings universitet. Hon är även projektledare inom WASP-HS.

Ericka Johnson har valts in i klassen för humaniora och för framstående förtjänst inom vetenskap. Ericka Johnson forskar huvudsakligen om medicinsk teknik och dess förhållande till sex, genus, kropp och identitet. Med utgångspunkt i feministiska vetenskapsstudier, medicinsk sociologi och teknik- och samhällsstudier (STS) intresserar hon sig för hur kunskap om kroppen konstrueras och reproduceras. Bland annat har hon satt Viagra, HPV-vaccin, hormoner och prostatan under luppen.

Nu väljs Ericka Johnson in som ledamot 1743 i Kungliga Vetenskapsakademien, vilket är ett erkännandena för framstående vetenskapliga insatser.
Om vad hon vill bidra med i sitt arbete i Kungliga Vetenskapsakademien säger hon:

– Det är ett trevligt tillfälle att prata varmt om fördelarna med tvärvetenskaplig forskning så som den bedrivs vid Linköpings universitet och som den tar sig uttryck i det nybildade Centrum för medicinsk humaniora och bioetik vid Linköpings universitet.

Ericka Johnson är projektledare för WASP-HS projektet The ethics and social consequences of AI & caring robots. Learning trust, empathy and accountability.

Foto: Charlotte Perhammar.

Recent News