News

Ny artikel om AI och hälsa

Published: June 25, 2020

En ny artikel om medicinsk AI och hälsa har publicerats i The Lancet Digital Health (juli 2020).

En av författarna är professor Timo Minssen, medlem i WASP-HS projekt “Quantum law: The legal significance of quantum computing”.

Läs hela nyheten på den engelska sidan.

Recent News