News

Projektutlysning: mänskliga och sociala konsekvenser och utmaningar relaterade till AI och autonoma system

Published: November 11, 2019

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse stödjer programmet WASP-HS inom humaniora och samhälle. I 2020 års projektutlysning är stiftelsen intresserad av att ta emot ansökningar inom området mänskliga och sociala konsekvenser och utmaningar relaterade till AI och autonoma system med fokus på:

  • Mänskligt välbefinnande, hälso- och sjukvård, välfärd och miljömässig hållbarhet
  • Jämställdhet, ojämlikhet, rättvisa, inkludering och mångfald
  • Demokrati, socialt förtroende, styrning, rättvisa, dataskydd och integritet
  • Ekonomi, företag, organisation och arbete
  • Mänskligt lärande

Anslag kan sökas av enskilda forskare eller forskargrupper knutna till landets universitet, högskolor, de vetenskapliga akademierna och liknande forsknings- och utbildningsinstitutioner. Ansökan kan även inges av universitetets eller högskolans ledning och de vetenskapliga akademierna.

Ansökningsperioden startar 1 mars 2020. Sista ansökningsdag är den 14 april.
Läs mer på Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelses webb.

Recent News