News

Stort intresse för WASP-HS

Published: February 12, 2020

När WASP-HS bjuder in universitet, näringsliv och offentlig sektor till öppen dialog om artificiell intelligens är intresset mycket stort. Närmare 150 personer deltog i samtalen om samverkan.

När ett öppet möte för samarbete mellan WASP-HS och offentliga och privata partners i Sverige arrangerades i Stockholm den 12 februari ville många vara med och samtala om det tioåriga initiativ som Wallenbergstiftelserna finansierar för forskning om AI och dess betydelse för samhällsutveckling.

Artificiell intelligens och autonoma system förändrar sättet vi arbetar, lever och löser problem. Denna teknik har potential att förbättra människors välbefinnande samt bidra till social och miljömässig hållbarhet. Samtidigt bevittnar vi också en ökad oro över de potentiella riskerna med AI.

Dagen bestod av två delar där förmiddagen samlade representanter från landets universitet och eftermiddagen var öppen för näringsliv och offentlig sektor.

En av deltagarna var Pernilla Jonsson, chef för Ericsson Consumer and Industry Lab, och även styrelseledamot i WASP-HS.

– Det är mycket bra att vi kan samla människor från olika sektorer på det här sättet för att bidra till diskussionen om vilka frågor som är viktiga att forska på, säger Pernilla Jonsson.

– WASP-HS kommer att vara en plattform där vi kan utbyta kunskaper, få kompetensutveckling och lära av varandra.

– Vi vill att det vi gör ska komma samhället till nytta. Det är viktigt att kunskapen som vi får fram inom WASP-HS når ut i samhället, konstaterar hon.

Ett nytt möte med samtal om WASP-HS och forskning inom för artificiell intelligens och autonoma system inom humaniora och samhälle äger rum den 12 mars i Stockholm. Läs mer och gå till anmälan för konferensen AI for Humanity and Society 2020.

Investering av Wallenbergstiftelserna

Wallenbergstiftelserna investerar nu i humaniora och samhällsvetenskaplig forskning genom Wallenberg AI, Autonomous System and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS). Visionen med WASP-HS är att stödja framstående forskning för att utveckla kompetens om möjligheterna och utmaningarna för artificiell intelligens och autonoma system inom humaniora och samhälle.

WASP-HS programmet är planerat att pågå under 2019 – 2028 och består av:

• Ett forskningsprogram som syftar till att bilda ett tvärvetenskapligt nätverk över de finansierade projekten
• En nationell forskarskola
• Rekrytering av junior- och gästfakultet över olika discipliner
• Internationella partnerskap och aktiviteter

Sammanlagt 670 miljoner kronor investeras i WASP-HS av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse och Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

Recent News