News

Utmärkt möjlighet till banbrytande forskning

Published: December 16, 2019

Morten Fjeld och Sara Ljungblad är projektledare för WASP-HS projektet The rise of social drones: A constructive design research agenda.

Hur ser ni på att vara en del av WASP-HS?

Det ger oss en utmärkt möjlighet att bidra till banbrytande forskning. Inom WASP-HS strävar vi efter att dela vår kunskap om människa-datorinteraktion (HCI) och lära oss mer om AI och autonoma system ur en mängd olika forsknings- och samhällsperspektiv.

Vad är era förväntningar på WASP-HS?

WASP-HS är ett fantastiskt nätverk av människor som studerar teknik ur ett humanistiskt perspektiv med hjälp av empiriska metoder. Målet är att vi ska undersöka både möjligheter och begränsningar med AI och autonoma system, där risker för samhället är en del. Vi hoppas också kunna bidra till en djupare förståelse för att använda drönarteknologi.

Vad vill ni att ert projekt ska leda till?

Målet är att vi bättre ska förstå individuella och samhälleliga perspektiv på autonom drönarteknik. Med kritiska designmetoder strävar vi också efter att ta itu med aspekter på mångfald av autonoma system.

Doktorandtjänster relaterade till projektet:
Human-Computer Interaction; user experience research
Human-Computer Interaction; human-centered design

Recent News