News

Virginia Dignum invald i IVA

Published: December 10, 2020

Virginia Dignum, programdirektör för WASP-HS, är ett av de toppnamn som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) förstärker kompetensen och kunnandet med när 42 nya ledamöter väljs in.

Virginia Dignum tar plats i IVA:s avdelning för Informationsteknik, som behandlar frågor inom datavetenskap, informationsteknik och telekommunikation samt dess tillämpningar och betydelse för samhällsutvecklingen.

– Det är en fantastisk och oväntad ära att väljas in till IVA! Jag känner mig mycket ödmjuk inför detta erkännande från det svenska ingenjörssamhället och hoppas kunna bidra till akademins mål att ge teknik till mänsklighetens tjänst på ett ansvarsfullt och pålitligt sätt, säger Virginia Dignum.

Nya ledamöter väljs in en gång per år till den prestigefulla listan.

– IVA har till uppgift att förbättra samhället genom att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling. Kunniga och kompetenta ledamöter är en förutsättning för att uppfylla akademiens syfte. De nyligen invalda ledamöterna, toppnamn inom företagsvärlden och erkända forskare, är en fantastisk resurs till akademien, säger Tuula Teeri, vd IVA.

Virginia Dignum är professor i artificiell intelligens med inriktning mot social och etisk AI vid Umeå universitet. Hon är programdirektör för det mycket omfattande nationella forskningsprogrammet WASP-HS, The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society. Hon är en deltagare i European Artificial Intelligence Association (EURAI), medlem av Europeiska kommissionens expertgrupp för artificiell intelligens, World Economic Forums Global Artificial Intelligence Council, verkställande kommittén för IEEE Initiative on Ethically Aligned Design och en av grundarna av ALLAI-NL i Nederländerna. Virginia Dignum är författare till “Responsible Artificial Intelligence: developing and using AI in a responsible way”, publicerad av Springer 2019. Hon har en doktorsexamen i artificiell intelligens 2004 från Utrecht University och hon fick det prestigefyllda Veni-stipendiet av NWO (Nederländska organisationen för vetenskaplig forskning) 2006.

Recent News