News

Virginia Dignum ny medlem i Global Partnership on AI

Published: October 25, 2020

Virginia Dignum, programdirektör för WASP-HS, har valts in i internationella initiativet Global Partnership on AI som medlem i arbetsgruppen för ansvarsfull AI.

Det är tillsammans med 31 experter från mer än 15 länder som Virginia Dignum deltar i arbetet, som leds av Yoshua Bengio och Raja Chatila.

Grundande medlemmar av Global Partnership on AI inkluderar Australien, Kanada, Europeiska unionen, Tyskland, Indien, Frankrike, Italien, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Singapore, Slovenien, Storbritannien och USA.

Arbetsgruppens uppdrag är att främja och bidra till en ansvarsfull utveckling, användning och styrning av mänskligt centrerade AI-system, i överensstämmelse med FN: s hållbara utvecklingsmål.

Recent News