News

12 humanistiska och samhällsvetenskapliga projekt inom AI och autonoma system får anslag

Published: December 15, 2020

Digitalisering, automation och artificiell intelligens kommer att innebära stora möjligheter och medföra förändringar både för samhället i stort och för enskilda individer. Möjligheter och förändringar som är viktiga att undersöka vetenskapligt.

Mot denna bakgrund initierade Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond år 2019 det nationella forskningsprogrammet WASP-HS, som ska undersöka möjligheter och utmaningar som kommer som följd av teknikskiftet.

– Det pågående teknikskiftet handlar inte bara om teknologi, algoritmer och datakraft utan det kommer att påverka oss alla och hela samhället. Det är därför viktigt att även de humanistiska och samhällsvetenskapliga aspekterna utforskas, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Närmare 70 miljoner kronor

Stiftelserna satsar totalt 660 miljoner kronor under tio år på WASP-HS. I årets anslagsomgång har 10 projekt beviljats anslag av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och två av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond om sammanlagt 69,8 miljoner kronor.

Några exempel på vad årets forskningsprojekt behandlar: Kommer AI-vård vara tillgänglig för alla? Internationell reglering av artificiell intelligens, AI vid affärsmodeller, strategier och organisatoriska processer, Politiska botars påverkan på demokratin, Utmaningar och möjligheter för kreativ-AI, Sociala robotar som lärandestöd, AI och kulturarvssamlingar, Vilka industriföretag kommer att överleva teknikskiftet i Sverige?

– Dessa tolv nya projekt är mycket spännande, de stärker och bidrar starkt till WASP-HS vision om utmärkt forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Vi ser fram emot att välkomna dessa nya forskare, säger Virginia Dignum, programdirektör WASP-HS.

Tillsammans med fjolårets 16 projekt omfattar WASP-HS programmet nu 28 forskningsprojekt.

Två projekt inom humaniora beviljade av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Professor Olov Engwall, KTH
Projekt: “Kulturellt kompetenta robotar i språkinlärning
Anslag: 4 900 000 kronor för ett treårigt projekt

Docent Anna Foka, Uppsala universitet
Projekt: “Att kvantifiera kultur: En studie av AI och kulturarvssamlingar
Anslag: 4 900 000 kronor för ett fyraårigt projekt

Tio projekt inom samhällsvetenskap beviljade av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Professor Jonas Tallberg, Stockholms universitet
Projekt: “Den globala styrningen av artificiell intelligens
Anslag: 6 000 000 kronor för ett treårigt projekt

Professor Barry Brown, Stockholms universitet
Projekt: “AI i rörelse: En studie av autonoma fordon i en social värld
Anslag: 6 000 000 kronor för ett femårigt projekt

Professor Per Andersson, Handelshögskolan i Stockholm
Projekt: “En studie av AI som ett nytt strategiskt imperativ: nya utmaningar för befintliga strategier, affärsmodeller och organisationsprocesser
Anslag: 6 000 000 kronor för ett treårigt projekt

Professor Mats Engwall, KTH
Projekt: “Artificiell intelligens och industriell omvandling: Vem kommer att överleva teknikskiftet i Sverige?
Anslag: 6 000 000 kronor för ett treårigt projekt

Dr Ana Nordberg, Lunds universitet
Projekt: “AI och rätten till hälso- och sjukvård (AIcare)
Anslag: 6 000 000 kronor för ett femårigt projekt

Docent Johanna Björklund, Umeå universitet
Projekt: “AI-baserad kontextuell kommunikation: Konsekvenser för individ och samhälle
Anslag: 6 000 000 kronor för ett treårigt projekt

Professor Simon Lindgren, Umeå universitet
Projekt: “Cyborgpolitik: En studie av artificiella agenter i demokratiska processer online
Anslag: 6 000 000 kronor för ett femårigt projekt.

Dr André Holzapfel, KTH
Projekt: “AI och den konstnärliga fantasin: sociokulturella konsekvenser och utmaningar med kreativ-AI-teknik
Anslag: 6 000 000 kronor för ett fyraårigt projekt

Docent Magnus Strand, Uppsala universitet
Projekt: “AI och finansmarknaderna: Ansvar och juridisk riskhantering
Anslag: 6 000 000 kronor för ett treårigt projekt

Docent Teresa Cerratto Pargman, Stockholms universitet
Projekt: “Etiska och juridiska utmaningar med AI-drivna praktiker inom högre utbildning
Anslag: 6 000 000 kronor för ett fyraårigt projekt

Kontaktpersoner:

Ingrid Sundström, verkställande ledamot, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Tel: 08-545 017 80
E-post: maw@wfab.se

Carina Dahlberg, forskningskommunikatör, Wallenbergstiftelserna
Tel: 070-273 68 50
E-post: cada@wfab.se

Virginia Dignum, professor och programdirektör WASP-HS, Umeå universitet
Tel: 0720-85 08 90
E-post: virginia.dignum@umu.se

Recent News