News

AI-forskning med höga ambitioner

Published: December 22, 2019

Nicolette Lakemond, Linköpings universitet, är projektledare för WASP-HS projektet The emergence of complex intelligent systems and the future of management.

Vad innebär det att vara en del av WASP-HS?

I vår forskning har vi sett vikten av att kombinera studier av samhället med den tekniska utvecklingen för att förstå grundläggande fenomen. Med WASP-HS kan vi få ett brett utbud av impulser från andra forskningsområden som ger stark relevans för vår forskning.

Det är spännande att WASP-HS bildar en plattform som erbjuder sådana möjligheter för vår kommande forskning. Vi ser fram emot livfull interaktion, lärande och inspiration inom WASP-HS.

Följ WASP-HS på Linkedin
Följ WASP-HS på Twitter

Vilka är era förväntningar på WASP-HS?

WASP-HS vision uttrycker detta på ett bra sätt genom att betona vikten av att utveckla kunskap relaterad till AI och autonoma system som blir till förmån för det svenska samhället och industrin. WASP-HS kompletterar de stora insatserna som görs inom teknisk forskning och ger ett bredare balanserat akademiskt bidrag till förbättringar av AI i samhället.

Särskilt tilltalande är att WASP-HS specifikt fokuserar på hur vi kan förverkliga samhällets fördelar och möjligheter med AI, inklusive exempelvis etik, säkerhet och pålitlighet, utöver att enbart uppnå ekonomiska fördelar. För vårt projekt återspeglar detta en viktig utveckling av vad samhället förväntar sig av företag och affärsekosystem.

Vad vill ni att ert projekt ska leda till?

Vi har mycket höga ambitioner! Vi tänker proaktivt bidra till utformningen av komplexa intelligenta system som gör det möjligt för organisationer att på ett ansvarsfullt sätt bidra till och dra nytta av nya möjligheter med artificiell intelligens i samhället.

Detta inkluderar att hitta tillvägagångssätt för att ta hänsyn till ett brett spektrum av aspekter som moral, etik, social acceptans och intressenter som är kopplade till AI och hantera förändringarna i det industriella och samhälleliga landskapet. Inte minst för Sverige, som en liten nation med ambitionen att vara långt framme inom AI, är det viktigt att se till att vi närmar oss AI på ett sätt som omfattar möjligheterna, undertrycker hoten och gör att våra systembyggande industrier kan förbli konkurrenskraftiga i ett föränderligt och delvis nytt landskap.

Projektet kommer att bidra till hanteringen av framtida systembyggande ekosystem och deras förmåga att hantera sina produkter.

Doktorandtjänster kopplade till projektet: Two PhD students in Management of Complex Intelligent Systems within WASP HS Graduate School

Recent News