News

AI i komplexa intelligenta system

Published: July 3, 2020

Hur ska organisationer ledas så att de på ett ansvarsfullt sätt kan bidra till, och dra nytta av, framväxten av artificiell intelligens och komplexa intelligenta system? Det är den övergripande frågan i projektet The emergence of complex intelligent systems and the future of management inom WASP-HS programmet.

I den nyligen publicerade artikeln AI i komplexa intelligenta system (Management of Innovation & Technology, 2/2020), menar de tre projektmedlemmarna Nicolette Lakemond, Gunnar Holmberg och Anna Yström att ny kunskap kring framtida komplexa system och management är viktig ur flera perspektiv.

(1) Management- och innovationsforskare behöver tillsammans med praktiker proaktivt bidra till utformningen av framtida komplexa intelligenta system som gör det möjligt för organisationer att på ett ansvarsfullt sätt bidra till och dra nytta av de nya möjligheterna för AI för ett AI-förbättrat samhälle. Detta inkluderar att hitta metoder för att överväga ett brett spektrum av aspekter som moral, etik, social acceptans och intressenters intressen kopplade till AI och hantera förändringarna i det industriella och samhälleliga landskapet.

(2) Inte minst för Sverige, som en liten nation med ambitionen att vara en tidig adoptant av AI, är det viktigt att se till att vi närmar oss AI på ett sätt som främjar möjligheterna, undertrycker hoten och gör det möjligt för våra systembyggande industrier att förbli konkurrenskraftiga i ett föränderligt och delvis nytt landskap.

(3) Fokus på komplexa intelligenta system inom managementforskningen har hittills i stort sett varit frånvarande och begränsat till relativt smala tillämpningar och deras affärsmässiga konsekvenser, trots vikten för ett bredare tillämpningsområde som understryks av olika policydokument i Sverige, EU, och USA.

Läs hela artikeln AI i komplexa intelligenta system.

Recent News